Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Úvod

Vlastníkem této webové stránky www.sothebysrealty.cz (dále jen „Stránky“) je společnost Czech Republic Realty s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, IČO: 03371832, DIČ:CZ03371832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 230792 (dále jen „CRR“ anebo „Správce“).

Společnost CRR prohlašuje, že veškeré osobní údaje fyzických osob (dále jen „Osobní údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich Osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké Osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování Osobních údajů nebo Stránek, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@sothebysrealty.cz

Zpracování osobních údajů

Na základě souhlasu uděleného odesláním vyplněného kontaktního či registračního webového formuláře zpracováváme jako správce osobních údajů o zákaznících následující Osobní údaje:

Dále zpracováváme tyto Osobní údaje:

V případě formuláře se žádostí o pracovní místo budeme zpracovávat ještě všechny osobní údaje uvedené v zaslaném životopise a informaci o vybrané pracovní pozici.

Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je poskytování služeb Správce a jejich zlepšování. Konkrétně sem patří:

Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)
a) Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení ohledně produktů a služeb, které momentálně nabízíme.
b) Tyto obchodní sdělení je možné vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je uveden v každém emailu.
c) V případě, že dojde k odhlášení odebírání obchodních sdělení, nebudeme nadále příslušné elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

Marketingové nabídky, které jsou zobrazovány v obchodních sdělení, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o zákazníkovi v průběhu času získali podle kontaktních údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Nejedná se o plně automatizované zpracování ve smyslu platných právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše data jsou v bezpečí, neboť pro jejich zpracování používáme aplikace renomovaných globálních společností. Data jsou uložena a zálohována převážně v cloudových úložištích globálních dodavatelů v regionu EU, případně dodavatelů, kteří splňují podmínky Data Privacy Shield – bližší informace o skupině těchto dodavatelů a ochraně dat naleznete ZDE. Uložená data jsou v cloudových úložištích zabezpečena šifrováním a v rámci naší společnosti jsou zavedena opatření pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, mohou je však pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark.
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Apple Inc., sídlem 1–6 Infinite Loop, Cupertino, California, USA
Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné na https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Dropbox International Unlimited Company (úložiště dat), sídlem One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, IE
Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné na https://www.dropbox.com/privacy2018

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Rezora (nástroj pro odesílání newsletterů), sídlem 2005 10th Street, Suite 200, Boulder, CO 80302, USA
. Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné na http://sothebysrealty.rezora.com/privacy.php

Salesforce.com EMEA Limited (interní CRM systém), sídlem Village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK
Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné na https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz v souladu se zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele a zde: https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi

Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou přenášeny v zakódované podobě. Při zabezpečení je používán kódovací systém SSL (secure socket layer). Stránky a ostatní systémy jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Osobním údajů, jejich pozměňování či rozšiřování. Při předávání Osobních údajů zpracovatelům vyžadujeme prokázání souladu systémů zpracovatelů s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Doba zpracování

Vaše Osobní údaje zpracováváme a uchováváme na základě Vašeho souhlasu po dobu 5 let nebo do Vašeho odvolání uděleného souhlasu. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

V souvislosti s výše popsaným zpracováním Osobních údajů máte právo:

Webové stránky

Naše Stránky byly vytvořeny tak, aby splňovaly zákony České republiky, kde jsou také hostovány. Veškeré návštěvy Stránek a jakékoli spory vzniklé v souvislosti se Stránkami jsou podřízeny českému právnímu řádu. Podrobnosti týkající se autorských práv viz. sekce autorská práva.

Upozorňujeme na to, že v případě, že jsou Stránky hypertextově spojeny s jakýmikoli stránkami provozovanými třetí osobou, nemůžeme být odpovědni za jejich obsah, navíc uvedený odkaz na stránky třetí osoby nelze považovat za doporučení těchto stránek z naší strany. Neneseme také žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek, a také nejsme odpovědni za obsah této reklamy. Nejsme odpovědni za cizí obsah umístěný na Stránkách.

Jakékoli informace Stránkách jsou aktuální k datu uveřejnění, mohou navíc obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění z naší strany. Nezaručujeme proto věcnou správnost a úplnost obsahu Stránek. Z uvedeného důvodu proto jakékoli informace nebo doporučení poskytnuté na Stránkách mají pouze informativní a nezávazný charakter a zejména je nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobku anebo služeb pro jakýchkoli účel. Z uvedeného důvodu proto neposkytujeme žádné garance anebo záruky ohledně obsahu Stránek týkající se přesnosti, úplnosti nebo obsahu jakékoli uváděné informace a neodpovídáme za žádné chyby, které se na Stránkách mohou vyskytnout.

Nezaručujeme, že užívání těchto Stránek bude nepřerušované a bezchybné. Stránky a materiály zde obsažené využíváte na své vlastní riziko. Nejsme vůči jiné straně odpovědni za přímé, nepřímé anebo následné majetkové anebo nemajetkové újmy, které mohou vzniknout v důsledku využívání těchto Stránek nebo spoléhání na jejích obsah, včetně avšak nikoli výhradně, selhání systému, zpoždění nebo přerušení přístupu, počítačových virů, porušení bezpečnosti nebo neoprávněného využívání systémů v důsledku hackerského útoku a podobně.

Soubory cookies

Naše Stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. pro:

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o navštívených produktech a službách na našich Stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Autorská práva

© Copyright Czech Republic Realty s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, IČO: 03371832, DIČ:CZ03371832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 230792 (dále jen „CRR“), www.sothebysrealty.cz. Všechna práva vyhrazena.

Materiály publikované na webových stránkách www.sothebysrealty.cz (dále jen „Stránky“) podléhají ochraně podle zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Zejména ochranné známky, grafika, loga, text, design Stránek, videa, obrázky, zvuk a animace, jakož i jejich uspořádání na Stránkách (dále jen „Autorská díla“) jsou majetkem společnosti CRR nebo je společnost CRR držitelem licence k jejich užití. Nelze vyloučit, že produkty a služby, reklama anebo další materiály publikované na Stránkách třetími subjekty (zejména dalšími držiteli licence a majiteli značky Sotheby’s International Realty) jsou majetkem těchto osob a budou chráněny právy těchto osob. Upozorňujeme, že obrázky zveřejněné na Stránkách mohou podléhat autorským právům třetí strany.

Není poskytováno žádné povolení ke kopírování, reprodukci, změně či stahování Stránek nebo jakékoli jejich části, zejména není povoleno jakýkoli obsah z těchto Stránek reprodukovat pro účely použití v publikacích nebo distribuci za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného souhlasu společnosti CRR.

 

Sotheby’s International Realty® a logo Sotheby’s International Realty jsou servisní známky licencované Sotheby’s International Realty Affiliates LLC a používané s jejich svolením. Czech Republic Realty s.r.o. plně podporuje zásady zákona o spravedlivém bydlení a zákona o rovných příležitostech. Každá franšíza je nezávisle vlastněna a provozována. Jakékoli služby nebo produkty poskytované nezávisle vlastněnými a provozovanými franšízamy nejsou přidružené nebo související s Sotheby’s International Realty Affiliates LLC ani žádnou z jejích přidružených společností.

Účinnost

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018.